Kadra szkoły

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: 

Iwona Gawinek

Ewa Kosiorowska

Alina Lipiarz 

Barbara Lizak

Ewa Magda

Magdalena Magda

Barbara Nowak

Vitek Katarzyna

 

Nauczyciele języka polskiego:

z-ca dyr.Agnieszka Fercikowska

Barbara Kopaczek

Bożena Leniart

Jolanta Południak

Lidia Zając-Rojek

 

Nauczyciele języka angielskiego:

Barbara Guśpiel

Aleksandra Kopera

Lucjan Mikowski

Wioletta Soboń

 

Nauczyciel języka hiszpańskiego

Izabela Strumińska-Babula

 

Nauczyciele historii:

Bożena Frydrych

Marzena Roszkowska

 

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie:

Marzena Roszkowska

 

Nauczyciele matematyki i informatyki:

Maria Brzezińska- Mglej

Anna Pochopień-Plebanek

Agata Przytuła

Agnieszka Włoch

 

Nauczyciel przyrody: 

z-ca dyr.Beata Mazur - Bartuś

 

Nauczyciel biologii:

Renata Dyrda

 

Nauczyciel geografii:

Monika Popińska

 

Nauczyciel chemii:

Katarzyna Różowicz

 

Nauczyciel fizyki:

Grażyna Wierba

 

Nauczyciel techniki:

Grażyna Wierba

 

Nauczyciel muzyki:

Paweł Herod

 

Nauczyciel plastyki:

Agnieszka Kolendowska-Weryńska

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Michał Kręcicki

Wioleta Kubas

Agata Wawro

Magda Żochowska

 

Nauczyciele religii:

Marzena Baś

ks. Artur Czepiel

Marianna Sweklej

 

Doradztwo zawodowe:

Marzena Roszkowska

 

Wychowanie do życia w rodzinie:

Ewa Chrząstek

Marzena Roszkowska

 

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Magda Żochowska

 

Pedagog szkolny:

Ewa Chrząstek

 

Psycholog szkolny:

Joanna Korczyk

 

Logopeda:

Maria Karkoszka

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

Małgorzata Kordyl

 

Bibliotekarze:

Agnieszka Kwiek

Monika Popińska

 

Wychowawcy świetlicy szkolnej:

dyr. M. Markiewicz

Marzena Baś

Elżbieta Brniak- Gomółka

Joanna Hebda-Biela

Michał Kręcicki

Wioleta Kubas

Izabela Kupis

Paulina Latacz

Katarzyna Maliszewska

Marzena Nowak

Urszula Osetkowska-Nazar

Tomasz Sobieraj

Małgorzata Ślusarczyk

Agata Wawro

Magda Żochowska