Kadra szkoły

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: 

Iwona Gawinek

Elwira Juzwenko-Leśniak (urlop)

Anna Kaczewska

Ewa Kosiorowska

Alina Lipiarz 

Barbara Lizak

Patrycja Machaj-Irzyk

Ewa Magda

Magdalena Magda

Barbara Nowak

Vitek Katarzyna

 

Nauczyciele języka polskiego:

Agnieszka Fercikowska

Anna Jurek

Barbara Kopaczek

Jolanta Południak (urlop)

Lidia Zając-Rojek

 

Nauczyciele języka angielskiego:

Barbara Guśpiel

Aleksandra Kopera

Lucjan Mikowski

Wioletta Soboń

 

Nauczyciel języka hiszpańskiego

Aleksandra Madej

 

Nauczyciele historii:

Bożena Frydrych

Marzena Roszkowska

 

Nauczyciele matematyki:

Maria Brzezińska- Mglej

Anna Pochopień-Plebanek

Agata Przytuła

Agnieszka Włoch

 

Nauczyciele przyrody: 

z-ca dyr.Beata Mazur - Bartuś

Renata Dyrda

Monika Popińska

 

Nauczyciel biologii:

Renata Dyrda

 

Nauczyciel geografii:

Monika Popińska

 

Nauczyciel chemii:

Iwona Rzepecka

 

Nauczyciel fizyki:

Grażyna Wierba

 

Nauczyciel techniki i zajęć technicznych:

Grażyna Wierba

 

Nauczyciele zajęć komputerowych i informatyki:

dyr. Małgorzata Markiewicz

Grażyna Wierba

Agnieszka Włoch

Anna Pochopień-Plebanek

Agata Przytuła

 

Nauczyciel muzyki:

Paweł Herod

 

Nauczyciel plastyki:

Marta Cyganik

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Michał Kręcicki

Agata Wawro

Zbigniew Wiącek

Magda Żochowska

 

Doradztwo zawodowe:

Marzena Roszkowska

 

Wychowanie do życia w rodzinie:

Ewa Chrząstek

Anna Główczyk

 

Nauczyciele religii:

Marzena Baś (urlop)

ks. Michał Paruch

Małgorzata Pietrusiewicz

Marianna Sweklej

 

Pedagog szkolny:

Ewa Chrząstek

 

Bibliotekarze:

Monika Popińska

Barbara Guśpiel

 

Wychowawcy świetlicy szkolnej:

Elżbieta Brniak- Gomółka

Marta Cyganik

Mariola Domoń

Wioleta Kubas

Katarzyna Maliszewska

Marzena Nowak

Urszula Osetkowska-Nazar

Magdalena Piwowarska