Kartki dobroczynne

Piątek, 6 grudnia 2019

Kolejny raz braliśmy udział w akcji charytatywnej "Świąteczne Kartki Dobroczynnne". W dniach 2 i 3 grudnia nasi wolontariusze sprzedawali kartki bożonarodzeniaowe. Uzbieraliśmy 140,50 zł. Pieniądze zostały przekazane Stowarzyszeniu Sursum Corda, które niesie pomoc chorym i niepełnosprawnym, objętym pomocą programu "Na ratunek". 
Dziekujemy wszystkim za wsparcie!

kartki bn2   kartki bn3