Rekrutacja do klas I

 

Szanowni Państwo,

 

ze względu na obecną sytuację, wprowadzona zostanie w poniedziałek (4 maja 2020r.) nowa funkcjonalność modułu rekrutacyjnego Elemento:

 

wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł potwierdzić elektronicznie logując się na konto dziecka krakow.elemento.pl lub przesyłając e-mail do szkoły na adres mbm156@op.pl.

 

Nie wymagamy żadnego określonego sformułowania. Treść wiadomości ma wskazywać, że akceptujecie Państwo wynik rekrutacji i wyrażacie wolę uczęszczania dziecka do naszej szkoły np. akceptuję, zgadzam się z wynikiem rekrutacji.

 

Dyrektor szkoły

Małgorzata Markiewicz

 

 

 

 

 

 

Portal Edukacyjny Miasta Krakowa  - wtorek, 17 marca 2020 r.

 

Do 31 marca br. trwa rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do krakowskich przedszkoli i szkół podstawowych. Jednym z jej elementów jest konieczność dostarczenia podpisanego wniosku do placówki pierwszego wyboru. Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, podpisane wnioski można przesyłać do przedszkoli i szkół podstawowych także w formie skanu lub zdjęcia dokumentu.

 

Przypominamy jednak, że konieczne będzie złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów także w formie papierowej – w terminie późniejszym, dogodnym dla rodzica. Niezłożenie wniosków w formie papierowej może skutkować brakiem możliwości skutecznego odwołania od wyników rekrutacji w procedurze odwoławczej przed sądem administracyjnym.