Szkolny Masowy Przejazd Rowerowy 27.04.2019

zanowni Państwa,

w imieniu Fundacji Otwarty Plan realizującej na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa program "STARS - rowerem do szkoły" zwracamy się z uprzejmą prośbą o poinformowanie uczniów i rodziców z Państwa placówki o Szkolnym Masowym Przejeździe Rowerowym. 
Przejazd odbędzie się w dn. 27 kwietnia 2019 r. (sobota).

 Prosimy o rozesłanie wiadomości do rodziców oraz o zamieszczenie na stronach internetowych szkoły

Zapraszamy do wzięcia udziału w corocznym Szkolnym Masowym Przejeździe Rowerowym. Jest to okazja do wspólnej przejażdżki i doskonalenia poruszania się rowerem w Krakowie. Przejazd sprzyja wspólnemu spędzeniu czasu oraz realizacji działań w ramach programu "STARS - rowerem do szkoły".

Przejazd odbędzie się na dwóch trasach: 
1. Dojazd grupy do głównego zgromadzenia: Plac Centralny w Nowej Hucie - do Muzeum Narodowego przy al. 3 Maja w godzinach 9:30-10:30 - z Fundacją Otwarty Plan

2. Główny przejazd: Od Muzeum Narodowego przy al. 3 Maja - do Muzeum Lotników Polskich przy ul. Mogilskiej, w godzinach 10:30-12:00 wraz ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów

Załączamy pomocniczy plakat głównego przejazdu, oraz mapkę trasy Nowa Huta-Muzeum Narodowe

 

Dzieci (uczniowie SP 156 w Krakowie) mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką rodziców/prawnych opiekunów.

Szkoła nie zapewnia przejazdu pod opieką nauczycieli.

 

 

 Plan Trasy przejazdu 

 

Plan 2

Pozdrawiam,
Magdalena Pastuszak

Szkolny Doradca STARS