Terminarz rekrutacji do kl.I

 

Terminarz Rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 156 im. Ks. Kardynała A. S. Sapiehy w Krakowie

 

 

02.03. 2020r - 31.03.2020r

 

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców / godz.9.00/ przyjmowanie wniosków w szkołach - w godzinach określonych  przez Dyrektora Szkoły - w godzinach pracy Sekretariatu Szkoły

 

 

do 01.04.2020r  

Weryfikacja wniosków przez szkoły - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

 

 

30.04.2020r godz.09.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych , przesłanie na adres e-mail informacji  o wynikach

 

04.05. 2020r – 15.05.2020r 

Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  – składanie oświadczeń   w godzinach ustalonych przez Dyrektora Szkoły –  w godzinach pracy Sekretariatu Szkoły

 

18.05.2020r godz.12.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

 

 

Rekrutacja uzupełniająca

 

19.05.2020r  - 26.05.2020r

 

Uruchomienie rekrutacji uzupełniającej - przyjmowanie wniosków w szkołach -w godzinach określonych  przez Dyrektora Szkoły -w godzinach pracy Sekretariatu Szkoły  - jedynie w formie papierowej

 

 

do 27.05.2020r 

 

Weryfikacja wniosków przez szkoły - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

 

 

 

 

10.06.2020r godz.09.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

15.06.2020r – 19.06.2020r 

Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  – składanie oświadczeń w godzinach ustalonych przez Dyrektora Szkoły –  w godzinach pracy Sekretariatu Szkoły

 

22.06.2020r godz.09.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc