Terminarz zebrań i konsultacji z rodzicami uczniów w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Z E B R A N I A 

 

 

7 września 2021 r.; 26 października 2021 r.; 1 lutego 2022 r.; 29 marca 2022 r.; 7 czerwca 2022 r

 

 

KLASA

GODZINA

 

I

II

III

 

17.00

17.20

17.40

   
     
     

 

8 września 2021 r.; 27 października 2021 r.; 2 lutego 2022 r.; 30 marca 2022 r.; 8 czerwca 2022 r

 

 

KLASA

GODZINA

 

IV

V

VI

VII

VIII

 

17.00

17.15

17.30

17.45

18.00

 

 

 

K O N S U L T A C J E

 

14 grudnia 2021 r.; 4 maja 2022 r.

 

           KLASA                       GODZINA

      

           I - VIII                    17.00 - 19.00