2010-2015

Piątek, 16 października 2015

 

Projekt „DiAMEnT Dostrzec i Aktywizować Możliwości, Energię, Talenty” współfinansowany przez Unię Europejską, to program wspierania rozwoju uzdolnień uczniów w zakresie kompetencji kluczowych (2007- 2013). Nasza szkoła była również Powiatowym Ośrodkiem Wspierania Uczniów Zdolnych (POWUZ).


Program rozwijania twórczego myślenia uczniów w edukacji wczesnoszkolnej „Twórczo odkrywam świat” w ramach projektu DiAMEnT : 2010-2012.


Projekt „Yang Developers” – programowanie w „Baltie” klasy 5-6 od 2010 roku.


Projekt „Twórcza informatyka z Baltie” – nauka programowania w klasach 1-6 rok 2011.


Projekt e-learningowy „Dziecko w sieci” – bezpieczne korzystanie z sieci Internet przygotowany przez Fundację Dzieci Niczyje – uczniowie klas II oraz V i VI,  rok 2011.


Rządowy program „Radosna szkoła”- 2011 r.


Projekt „Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy” współfinansowany przez Unię Europejską: 2011-2012.


Projekt edukacji finansowej „Program „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki” (2011- 2012).


Program wsparcia uczniów w nauce czytania i pisania Metodą ORTOGRAFFITI, propagowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.


Program społeczny „Szkoła bez przemocy” – 2011/12.

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”  realizowany był od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

 

 

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo: 2012-2016.


Programy: „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole” (2012-2015).


Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły: 2013-2015.


Ogólnopolski projekt edukacyjny  „Lepsza szkoła” - 2013-2015;  badanie efektywności nauczania oraz mierzenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.


Projekt „Kids Atletics” (PZLA, Ministerstwo Sportu i Turystyki, AWF Kraków): 2014-2015.


Projekt "Mały Mistrz" (współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki)- 2015 r.


Projekt „SKLEP  WYSYPISKO, ULICA JEDNOKIERUNKOWA?” realizowany jest przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Program edukacyjny „Od segregacji nie ma wakacji”, promujący ekologiczną postawę wśród uczniów krakowskich szkół podstawowych oraz selektywną zbiórkę odpadów w Krakowie.