Dyrektor/ Sekretariat

 

 

Dyrekcja

 

Małgorzata Markiewicz - dyrektor szkoły

 

Beata Mazur-Bartuś - zastępca dyrektora szkoły

(rozpatruje wszelkie sprawy dydaktyczno-wychowawcze,dotyczące pracy świetlicy i klas 1-3)

 

Agnieszka Fercikowska -  zastępca dyrektora szkoły

(rozpatruje wszelkie sprawy dydaktyczno-wychowawcze, dotyczące klas 4-8)

 

 

 

Sekretariat Szkoły

 czynny:

 

poniedziałek    7.00-15.30

wtorek            7.00-15.30

środa              7.00-15.30

czwartek         7.00-15.30

piątek             7.00-15.30

 

 

 

 

Dane teleadresowe:

 

tel/fax: 12 644 92 41

e-mail:  mbm156@op.pl

 

strona internetowa: www.sp156.edukonekt.pl

 

adres: 31-586 Kraków, ul. Centalna 39

 

 

 

Szanowni Państwo, 

mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników Szkoły, bardzo proszę- jeżeli jest to możliwe- o przekazywanie spraw za pośrednictwem dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej lub telefonicznie w godzinach pracy sekretariatu.

                                                                     Dyrektor Szkoły

                                                                  Małgorzata Markiewicz

 


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

imię i nazwisko: Marlena Dyrek

 

 

adres siedziby: 33-332 Kraków, ul. Wielopole 17a

 

adres mailowy: inspektor1@mjo.krakow.pl

 

 

Deklaracja dostępności>>

 
 
Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 156
im. ks. kard. A.S Sapiehy w Krakowie
 
 
Szkoła Podstawowa nr 156 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.sp156.edukonekt.pl  

 

Cały tekst Deklaracji dostępności >>