Dyrektor/ Sekretariat

 

 

Dyrekcja

 

Agnieszka Fercikowska - dyrektor szkoły

codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu

 

Urszula Osetkowska-Nazar -  zastępca dyrektora szkoły

codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu

 

 

 

 

Sekretariat Szkoły

 czynny:

 

 

poniedziałek    7:30 - 15:30

wtorek            7:30 - 15:30

środa              7:30 - 15:30

czwartek         7:30 - 15:30

piątek             7:30 - 15:30

 

 

 

 

Dane teleadresowe:

 

tel/fax: 12 644 92 41

e-mail:  sp156@mjo.krakow.pl

 

strona internetowa: www.sp156.edukonekt.pl

facebook: 
Szkoła-Podstawowa-nr-156-w-Krakowie

 

adres: 31-586 Kraków, ul. Centalna 39

 

 

 

 

 


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

imię i nazwisko: Marlena Dyrek

 

 

adres siedziby:  ul. Sarego 4

 

adres mailowy: inspektor1@mjo.krakow.pl

 

 

Deklaracja dostępności>>

 
 
Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 156
im. ks. kard. A.S Sapiehy w Krakowie
 
 
Szkoła Podstawowa nr 156 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.sp156.edukonekt.pl  

 

Cały tekst Deklaracji dostępności >>