Historia szkoły

hist.szk. Z  "Kroniki Szkoły jedno klasowej, pospolitej, etatowej w Czyżynach od roku 1876". W tym odręcznie pisanym dokumencie między innymi czytamy: (fragmenty)


- Rok 1876. Szkoła utworzona na mocy Orzeczenia Wysokiej C.K.Rady Szkolnej Krajowej z dnia 2.V.1876 L. 4172.


- Do szkoły należą dzieci z Czyżyn i przysiółka Łęg.


- Na szkołę wynajęto budynek od włościanina Franciszka Basia za kwotę roczną 25 zł. Była to chata stojąca prawie w środku wsi, kryta słomą, bez komina.

- Pierwszy nauczyciel Tadeusz Holcer mianowany 1.XII.1876 r. przybył do Czyżyn 4.XII. Do 13.XII wpisało się 28 chłopców i 22 dziewczęta tylko z Czyżyn.


- Rok 1877. W tym roku szkolnym z Łęgu nie uczęszczało ani jedno dziecko, mimo kar nakładanych na rodziców. Ogłoszono licytacje na budowę nowej murowanej szkoły na gruncie położonym na granicy między Czyżynami a Łęgiem.


- Rok 1879. Budowę (szkoły) rozpoczęto 29.III.1979 na gruncie zakupionym za 150 zł reńskich. Naukę w ukończonej szkole rozpoczęto 4.XI.1879 r. Cesarz Franciszek Józef zasilił fundusz budowy kwotą 200 zł reńskich.


- Rok 1888. 11 marca wieli wylew Wisły ? woda powodzi sięgała do zabudowań Franciszka Basia w Czyżynach.


- Rok 1910. Od dnia 1.VIII. nowym kierownikiem szkoły mianowany Jan Dziubek.


- Rok 1928. Od 1.VIII. funkcję kierownika szkoły obejmuje wybrany drogą konkursu Franciszek Marszałek. Z jego inicjatywy powstaje idea budowy nowej szkoły na gruncie gminy Czyżyny. Patronat nad budową objął ówczesny metropolita krakowski książę ? arcybiskup, Adam Stefan Sapieha, który zasilił fundusz budowy kwotą 10.000 zł.


- Rok 1929. Budowę szkoły rozpoczęto 2.VII.1929 r., 22.VII.tego roku przejeżdżał przez Czyżyny w drodze do Pleszowa Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki witany przez dziatwę szkolną Czyżyn.


- Rok 1930. Poświęcenie nowego budynku szkoły w Czyżynach dokonał w dniu 24 września 1930 r. abp A. S. Sapieha. Naukę w szkole rozpoczęto w dniu 24.IX.1930.


- Rok 1937. Z inicjatywy kierownika szkoły Franciszka Marszałka od 20.VII. rozpoczyna działalność Przedszkole prowadzone przez miejscową nauczycielkę Michalinę Hatt.


- Rok 1956. Od 6.XI. choroba kierownika szkoły FranciszkaMarszałka, który umiera 5.VIII.1961 r. P.o. kierownika obejmuje Marian Krupa.


- Rok 1967 ? 18.VI. nadanie szkole w Czyżynach imienia pisarki Marii Dąbrowskiej.


- Rok 1972. Budynek szkoły w Czyżynach zajmuje przedsiębiorstwo budowlane "Oświata".


- Rok 1991. Przywrócenie działalności szkoły w Czyżynach. Długotrwały remont budynku szkolnego.


- Rok 1992. w dniu 24.X. poświęcenie wyremontowanej szkoły i nadanie jej imienia ks. Kard. A. S. Sapiehy. Dyrektorem szkoły zostaje mgr Bożena Wiktorowicz-Porosło, poświęcenia szkoły dokonał ks. bp Kazimierz Nycz. W uroczystości wzięły udział krewne ks. kard. A. S. Sapiehy Elżbieta Wężyk i Helena Deskur, liczni mieszkańcy Czyżyn i Łęgu oraz młodzież szkolna.