Pedagog-psycholog

     

 

PEDAGOG  SZKOLNY

p.  Ewa Chrząstek

 

przyjmuje w roku szkolnym 2023/2024

 

  

Poniedziałek      w godz. 8:00 – 11:30

Wtorek             w godz. 12:00 – 17:00


Środa                w godz. 8:00 – 13:00


Czwartek           w godz. 8:45 – 13:45


Piątek                w godz.  8:00 – 11:30  

 

 

PSYCHOLOG  SZKOLNY

p. Natalia Sobolewska

 

przyjmuje w roku szkolnym 2023/2024

 

 

Poniedziałek       w godz. 12:00 – 17:00
 

Środa                w godz.  07:30 – 12:30

Czwartek            w godz. 11:00 – 14:00

 

 

 

PEDAGODZY SPECJALNI

 

p. Izabela Kupis

 

Środa                 13.00 – 17.00

 

 

p. Paulina Latacz

 

 

Czwartek             13.30 – 16.30

 

Piątek                 11.30 – 13.30

 

 

p. Iwona Kulińska

 

 

Czwartek            15.40 – 16.30

 

Piątek                 11.40 – 14.40

 

 

 

 

telefon 12 644-92-41 wew. 22

 

 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 4

 

psycholog współpracująca z naszą szkołą p. Julia Kozakiewicz

 

Kontakt i rejestracja na badania psychologiczno - pedagogiczne:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4

Kraków, os. Kalinowe 18,  tel. 12 644 18 85

 

 

 

 

Pomoc ofiarom przemocy i ich rodzinom

http://www.krakow.policja.gov.pl/przemoc.pdf

odwiedzając tę stronę można uzyskać wyczerpujące informacje na temat procedur postępowania i placówek udzielających pomocy

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

http://www.mops.krakow.pl/

Filia Nr 9

os. Teatralne 24

tel.  12 644-76-09, 12 644-80-34     Fax: 12 644-80-34

e-mail: f9@mops.krakow.pl

 

Krakowski Instytut Psychoterapii

    os. Krakowiaków 2
    tel. 12 644-12-66 wew. 21, kom. 662-582-289
    e-mail: psychoterapia2@siemacha.org.pl

 

                                      

                               W A Ż N E      T E L E F O N Y

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 4

os. Kalinowe 18

tel. 12 644 18 85

 

Poradnia Psychoneurologii Wieku Rozwojowego. NZOZ

 

   os. Centrum B 11

 

tel. 12 644 00 64

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Filia nr 4 (Dzielnica XVIII)

 

os. Szkolne 34

 

tel. 12 425-75-64,

     12 425-75-82

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Filia nr 9 (Dzielnica XIV, XV, XVI i XVII)

 

os. Teatralne 24

 

tel. 12 644-76-09,
     12 644-80-34

 

Komisariat VIII Policji w Krakowie

 

os. Zgody 10

 

„Powstrzymać przemoc”

12 615 22 22

Telefon do oficera dyżurnego

12 615 29 10

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Krakowie

 

ul. Radziwiłłowska 8b

 

Całodobowy numer interwencyjny: 
tel. 12-421-92-82

 

Krakowski Ośrodek Terapii

 

ul. Helclów 23a

 

tel. 12 422 18 58
faks.12 426 12 05

 

Krakowski Instytut Psychoterapii

 

ul. Podbrzezie 6
ul.Ptaszyckiego 6
os.Krakowiaków2

 

12 423 02 28
12-682-11-50
12 644 12 66

 

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień

 

ul. Wielicka 73

 

tel: 12 425 57 47
faks: 12 290 05 56

 

Schronisko dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

os. Krakowiaków 46

 

tel.: 12 4258170

 

Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej

 

ul. Półkole 11

 

tel: 12 4121566

 

Klinika Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

ul. Kopernika 21

 

tel. 12 424 87 50

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych

 

 

ul. św. Gertrudy 2

 

tel. 12 421 57 53

Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin

ul. Krupnicza 38

tel. 12 431 18 08

 

Młodzieżowy Telefon Zaufania – 988

Bezpłatny Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111

Pomarańczowa Linia -  801 140 068

Ogólnopolska linia telefoniczna w zakresie informacji i konsultacji dla rodziców pijących alkohol i zażywających inne środki psychoaktywne.

Krakowski Telefon Zaufania - 12 413 71 33

Informacja Toksykologiczna - 12 647 11 05

Telefon Zaufania dla Osób z Problemami Alkoholowymi i ich rodzin - 12 411 60 44

Niebieska Linia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie -  800 12 00 02

 

Rzecznik Praw Dziecka

 

ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa tel.: (22) 583 66 00 fax: (22) 583 66 96

 

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15 - 16.15.

Adres poczty elektronicznej: rpd@brpd.gov.pl

 

Przyjęcia interesantów:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15
telefon: (22) 583 66 00, 800 12 12 12

 

Prawa dziecka zostały zabezpieczone odpowiednimi zapisami, które stanowią rozwinięcie najważniejszych aktów prawnych odnoszących się do dzieci. Zdarza się jednak, że prawa te nie są dostatecznie wypełniane i nikt z najbliższych dziecka (jego rodzice, opiekunowie, wychowawcy lub nauczyciele) przy pomocy właściwych, powołanych do tego instytucji nie potrafi temu zaradzić.

Jeżeli w takiej sytuacji skontaktujesz się z Rzecznikiem Praw Dziecka możesz liczyć na pomoc. Każda skierowana do jego Biura sprawa będzie szczegółowo rozpatrzona. Jeśli zawiodły istniejące procedury służące dobru dziecka, Rzecznik przy pomocy przysługujących mu uprawnień podejmie właściwe kroki.

 

 P R A W A         D Z I E C K A

 

Każdy człowiek ma swoje prawa. Dzieci są bardziej podatne na doznawanie krzywdy i potrzebują ochrony, dlatego chronią je szczególne prawa.

Prawa dziecka zostały zapisane w Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Są takie same dla wszystkich dzieci i młodzieży na całym świecie – niezależnie od tego skąd pochodzą, gdzie mieszkają, kim są ich rodzice i ile mają lat.

Naturalnymi "strażnikami" praw dzieci są rodzice, opiekunowie i nauczyciele. W specjalny sposób chronią je także ustawy – Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka i Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

Czasem prawa te nie są przestrzegane. Nawet wtedy pozostają one bardzo ważne. Różne osoby i instytucje pracują nad tym, aby były one szanowane dla dobra każdego dziecka. Warto je poznać.

Życie i Rozwój – Każdy człowiek ma prawo do życia. Rząd, rodzice
i opiekunowie powinni zapewnić dziecku jak najlepsze możliwości rozwoju
i bezpieczeństwo.

Imię i narodowość – Od chwili narodzin każde dziecko prawo do posiadania własnego imienia i obywatelstwa. Ma także prawo wiedzieć, kim są rodzice
i pozostawać pod ich opieką. Nikt nie ma prawa odebrać dziecku tożsamości.

Wyrażanie opinii – Dziecko ma prawo do wyrażania swojej opinii, szczególnie w tych sprawach, które go dotyczą. Może wyrażać swoje myśli i uczucia mówiąc, pisząc, malując lub w każdy inny sposób, który nie obraża innych osób. Ma także prawo do własnych przekonań religijnych.

Godność i prywatność – Dziecko ma prawo do prywatności: nikt nie może bez pytania czytać jego listów i pamiętników. Może mieć swoje tajemnice. Nikt nie ma prawa traktować go w sposób obraźliwy, bez szacunku lub naruszając poczucie własnej wartości dziecka.

Niepełnosprawność – Dzieci niepełnosprawne umysłowo lub fizycznie mają prawo do życia w odpowiednich dla nich warunkach i poszanowania ich godności. Powinny mieć dostęp do nauki, opieki zdrowotnej, móc aktywnie uczestniczyć w życiu i nawiązywać kontakt z innymi ludźmi. Jeśli ich rodzice nie mają możliwości zapewnienia im odpowiednich warunków, pomocą powinien otoczyć je rząd i ośrodki pomocy.

Nadużycia/złe traktowanie – Nikt nie ma prawa krzywdzić dziecka, traktować go w zły sposób lub wykorzystywać. Państwo ma obowiązek chronić dzieci przed wszelkimi formami przemocy – fizycznej i psychicznej. Dziecko ma prawo do uzyskania pomocy i wsparcia, jeśli ktokolwiek: traktuje go w zły sposób, wyrządza mu krzywdę, obraża go, bije lub dotyka w sposób, jakiego sobie nie życzy.

Nauka – Dziecko ma prawo do bezpłatnej nauki. Obowiązkiem państwa jest zapewnienie  mu bezpieczeństwa w szkole i nauki dobrej jakości. Ma prawo rozwijać swoje zdolności umysłowe i fizyczne w warunkach poszanowania  godności dziecka.

Rodzice i Dorośli – Oboje rodzice są za dziecko odpowiedzialni. Wszyscy dorośli powinni znać i przestrzegać prawa dziecka. Obowiązkiem państwa jest wspieranie rodziców i innych osób w zapewnieniu bezpieczeństwa i jak najlepszych warunków życia dziecka.

Zdrowie – Dziecko ma prawo do opieki zdrowotnej, leczenia w przypadku choroby oraz profilaktyki. Opiekunowie mają obowiązek zapewnić dziecku odpowiednie wyżywienie oraz warunki higieniczne.

Mieszkanie z Rodzicami – Dziecko może mieszkać ze swoimi rodzicami pod warunkiem, że jest to dla niego bezpieczne. Nikt nie może oddzielić dziecka od rodziców wbrew ich woli. Dziecko ma prawo mieszkać z rodzicami także wtedy, gdy oni zdecydują, że nie chcą już mieszkać razem. Nawet gdy dziecko nie mieszka z rodzicami, ma prawo wiedzieć, kim oni są i widywać się z nimi także wtedy, gdy mieszkają w innym kraju. Nikt nie ma prawa zabrać dziecko do innego kraju bez zgody dziecka i jego rodziców.

Odpoczynek i czas wolny – Dziecko ma prawo do wypoczynku, uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych odpowiednich dla jego wieku. Może uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych. Ma prawo poznawać przyjaciół i należeć do klubów i organizacji bezpiecznych dla niego i nie obrażających niczyich uczuć.