Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2021/2022

Radwan Sport w naszej szkole  

 

Nasza szkoła od 8 lat współpracuje z Klubem sportowym Radwan Sport. W ramach tej współpracy organizujemy na terenie naszej szkoły zajęcia z Radosnej siatkówki dla uczniów klas 1-3. Są to przede wszystkim zabawy drużynowe z piłkami dla najmłodszych. Podczas zajęć dla klas 4-7 rozgrywamy  turnieje i poznajemy tajniki, jak zostać szczęśliwym i zadowolonym z siebie sportowcem. Taka też jest misja klubu Radwan Sport. Wierzymy, że sport to coś więcej. Wierzymy, że przez sport możemy wzbudzać w dzieciach poczucie własnej wartości, szacunku do innych, kształtować ich dobre charaktery i sprawiać, aby dzisiejsze dzieciaki stawały się dobrymi dorosłymi ludźmi. Oprócz cotygodniowych zajęć w szkołach podstawowych, przygotowujemy obozy letnie i zimowe oraz półkolonie, które odbywają się również w naszej szkole.
Zajęcia w naszej szkole odbywają się :
dla klas 4-8 w poniedziałki oraz czwartki 16.30-17.30
dla klas 1-3 w środy od 16.20-17.20.