Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2019/2020

 

 

2.09.2019 r. -rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23.12.-31.12.2019 r.- zimowa przerwa świąteczna

27.01-07.02.2020 r. - ferie  zimowe

9-14.04.2020 r. - wiosenna  przerwa świąteczna

26.06.2020 r. - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

27.06 -31.08.2020 r. - ferie letnie

 

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 

Wszystkich Świętych – 1 listopada 2019 r.

 

Święto Narodowe - 11 listopada 2019 r.

 

Nowy Rok - 1 stycznia 2020 r.

 

Trzech Króli - 6 stycznia 2020 r.

Święto Pracy – 1 maja 2020 r.

Boże Ciało – 11 czerwca 2020 r.

 

 

 

DODATKOWE dni wolne od zajęć dydaktycznych - świetlica czynna w godz. 6.45-17.00:

14 października 2019 r. (poniedziałek) Dzień Edukacji Narodowej

31 października 2019 r. (czwartek)

2 stycznia 2020 r. (czwartek)

3 stycznia 2020 r. (piątek)

 

21 kwietnia 2020 r. (wtorek) - egzamin ósmoklasisty z j. polskiego

 

22 kwietnia 2020 r. (środa)- egzamin ósmoklasisty z matematyki

 

23 kwietnia 2020 r. (czwartek)- egzamin ósmoklasisty z j. angielskiego

14 maja 2020 r. (czwartek) Dzień Patrona

12 czerwca 2020 r. (piątek) po Bożym Ciele