Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2021/2022

 

 

01.09.2021 r. -rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23.12.-31.12.2021 r.- zimowa przerwa świąteczna

17-30.01.2022 r. - ferie  zimowe

14-19.04.2022 r. - wiosenna  przerwa świąteczna

24.06.2022 r. -zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25.06 -31.08.2022 r. - ferie letnie

 

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 

Święto Narodowe - 11 listopada 2021 r. (czwartek)

 

Nowy Rok - 1 stycznia 2022 r. (sobota)

 

Trzech Króli - 6 stycznia 2022 r. (czwartek)

Święto Narodowe –  3 maja 2022 r. (wtorek)

Boże Ciało – 16 czerwca 2022 r. (czwartek)

 

 

 

Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych- świetlica czynna w godz. 6.45-17.00

 

14 października 2021 r. (czwartek)- Dzień Edukacji Narodowej

 

 

 

DODATKOWE dni wolne od zajęć dydaktycznych - świetlica czynna w godz. 6.45-17.00:

12 listopada 2021 r. (piątek)

 

2 maja 2022 r. (poniedziałek)

 

13 maja 2022 r. (piątek) -Dzień Patrona Szkoły

 

24 maja 2022 r. - egzamin ósmoklasisty z j. polskiego

 

25 maja 2022 r. - egzamin ósmoklasisty z matematyki

 

26 maja 2022 r. - egzamin ósmoklasisty z j. angielskiego

maj/czerwiec 2022 r. - Gala Jubileuszowa

 

17 czerwca 2022 r. (piątek)