Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2020/2021

 

 

01.09.2020r. -rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23.12.-31.12.2020r.- zimowa przerwa świąteczna

04-17.01.2021r. - ferie  zimowe

01-06.04.2021r. - wiosenna  przerwa świąteczna

25.06.2021r. -zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

28.06 -31.08.2021r. - ferie letnie

 

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 

Święto Narodowe - 11 listopada 2020 r. (środa)

 

Nowy Rok - 1 stycznia 2021 r. (piątek)

 

Trzech Króli - 6 stycznia 2021 r. (środa)

Święto Narodowe –  3 maja 2021 r. (poniedziałek)

Boże Ciało – 3 czerwca 2021 r. (czwartek)

 

 

 

Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych- świetlica czynna w godz. 6.45-17.00

 

14 października 2020 r. (środa)- Dzień Edukacji Narodowej

 

 

 

DODATKOWE dni wolne od zajęć dydaktycznych - świetlica czynna w godz. 6.45-17.00:

02 listopada 2020 r. (poniedziałek)

 

14 maja 2021 r. (piątek) -Dzień Patrona Szkoły

 

25 maja 2021 r. (wtorek) - egzamin ósmoklasisty z j. polskiego

 

26 maja 2021 r. (środa)- egzamin ósmoklasisty z matematyki

 

27 maja 2021 r. (czwartek)- egzamin ósmoklasisty z j. angielskiego

04 czerwca 2021 r. (piątek)