Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2018/2019

 

 

03.09.2018 r. -rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23.12.-31.12.2018 r.- zimowa przerwa świąteczna

14-27.01.2019 r. - ferie  zimowe

18-23.04.2019 r. - wiosenna  przerwa świąteczna

21.06.2019 r. - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22.06 -31.08.2019 r. - ferie letnie

 

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 

Wszystkich Świętych – 1 listopada 2018 r.

 

Nowy Rok - 1 stycznia 2019 r.

Święto Pracy – 1 maja 2019 r.

Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2019 r.

Boże Ciało – 20 czerwca 2019 r.

 

 

 

DODATKOWE dni wolne od zajęć dydaktycznych - świetlica czynna w godz. 6.45-17.00:

02 listopada 2018 r. (piątek)

15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) - egzamin ósmoklasisty z j. polskiego

 

16 kwietnia 2019 r. (wtorek)- egzamin ósmoklasisty z matematyki

 

17 kwietnia 2019 r. (środa)- egzamin ósmoklasisty z j. angielskiego

 

02 maja 2019 r. (czwartek)

14 maja 2019 r. (wtorek) - Dzień Patrona