Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2020/2021

 

 

01.09.2020 r. -rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23.12.-31.12.2020 r.- zimowa przerwa świąteczna

15-26.02.2021 r. - ferie  zimowe

01-06.04.2021 r. - wiosenna  przerwa świąteczna

25.06.2021 r. - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

28.06 -31.08.2021 r. - ferie letnie

 

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 

Święto Narodowe - 11 listopada 2020 r.

 

Nowy Rok - 1 stycznia 2021 r.

 

Trzech Króli - 6 stycznia 2021 r.

Święto Narodowe –  3 maja 2021 r.

Boże Ciało – 3 czerwca 2021 r.

 

 

 

DODATKOWE dni wolne od zajęć dydaktycznych - świetlica czynna w godz. 6.45-17.00:

14 października 2020 r. (środa) Dzień Edukacji Narodowej

25 maja 2021 r. (wtorek) - egzamin ósmoklasisty z j. polskiego

 

26 maja 2021 r. (środa)- egzamin ósmoklasisty z matematyki

 

27 maja 2021 r. (czwartek)- egzamin ósmoklasisty z j. angielskiego