Strona główna

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

– tryb pełny stacjonarny

 

 

Ogólne zasady dla szkół i placówek:

 

Szczepienie - rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

 

Dezynfekcja- przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

 

Dystans- minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

 

Higiena- częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 

Maseczka- w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

 

Wietrzenie- przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

 

 

 

 

 

 

  rowrowymaj

                                         

BIERZEMY UDZIAŁ W  AKCJACH CHARYTATYWNYCH:

 

  aa10 aa9 aa8 aa7 aa6 aa5 aa4 aa3 aa2 aa1   szlachetna paczka 

 

pck

Małopolski Oddział Okręgowy

Polskiego Czerwonego Krzyża

31-116 Kraków, ul. Studencka 19

 

 

 

 UDZIAŁ W PROGRAMACH I PROJEKTACH:

 

ak.kr1      rower          Matlandia 

 

lszk   zpb        bszk1                     wspol2                          baner1     pierw.2pierw.1   bezpieczne             kl2      kl3

 

 

 

                                           

 

 

 

NASZE CERTYFIKATY:

klasa1    cert1     pol3     policja       bezpieczeństwo