Stołówka

 

INFORMACJA

 

-CENA OBIADU 16 (zupa,II danie,kompot)

 

-PŁATNOŚĆ DO 10-GO KAŻDEGO MIESIĄCA

 

- Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie spowoduje niewydanie obiadu

 

dziecku w kolejnym dniu roboczym)

 

NIEOBECNOŚĆ DZIECKA NA OBIEDZIE ZGŁASZAMY DO GODZ 8 rano SMS em pod nr tel.506553244

 

-Brak zgłoszenia nieobecności dziecka powoduje brak odpisu obiadu

 

-Obiady można wykupić na wynos

 

-można wykupić pojedynczy obiadu w danym dniu tylko trzeba zgłosić dzień wcześniej lub rano do 8:00

 

-KARTA OBOWIĄZKOWA

 

brak karty jest jednoznaczne z niewydaniem obiadu

 

-SZKODY NA STOŁÓWCE SPOWODOWANE PRZEZ DZIECI

 

POKRYWAJĄ RODZICE

 

-WPŁATY MOŻNA WPŁACIĆ W SZKOLE  156 LUB NA KONTO

 

   78 1020 2906 0000 1902 0295 0442

 

 

Jadłospis obiadowy w dniach 27.11.2023  - 01.12.2023