Rekrutacja

 

  

 

   Wniosek o zpisanie dziecka do szkoły należy pobrać w Sekretariacie Szkoły lub ze

    strony


   
https://portaledukacyjny.krakow.pl, zakładka rekrutacja do Szkół Podstawowych

    wypełnić, podpisać i wydrukować, a następnie :

 

   

    przynieść do Szkoły pierwszego wyboru / w zaklejonej kopercie/

 

   

    lub podpisać profilem zaufanym i wysłać

 

   

    lub w formie scanu / zdjęcia/ przesłać na adres e-mail szkoły:

 

    sp156@mjo.krakow.pl

 

   

    w celu  ZATWIERDZENIA.