2015/2016

Piątek, 16 października 2015

 

W br. szkolnym nasza szkoła realizuje kolejne projekty i programy:

 

 

Program wieloletni  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3

 

Dnia 17 listopada 2015 r. nasza szkoła złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach w/w programu.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych zostało opublikowane w Dz. U. z dnia 22.10.2015 r. pod poz. 1667

 

Miło nam poinformować o otrzymanym dofinansowaniu w kwocie 15 000 zł.

 

 

 

Projekt "Mały Mistrz" współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego idą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.

 

Bloki te to: Rowerzysta-Turysta, Gimnastyk-Tancerz, Saneczkarz-Narciarz-Łyżwiarz, Piłkarz, Lekkoatleta, Pływak-Wodniak.

 

Poszczególne bloki (sporty) przedstawione są w układzie czasowym zgodnym z rokiem szkolnym i dostosowane między innymi do warunków atmosferycznych. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby na nauczyciel realizował program według własnej koncepcji dopasowanej do możliwości placówki oświatowej.

 

Zaproponowane sprawności mogą być prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki w klasach I–III, z tym, że z każdym rokiem zwiększają się wymagania, którym powinno sprostać dziecko. Nauczyciel może w kolejnych latach zmieniać niektóre sprawności i np. w I klasie w ramach sprawności “Piłkarz” realizować zajęcia piłki nożnej, a w następnych latach np. koszykówki czy siatkówki.

 

Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza.

 

 

Projekt "Nowa jakość edukacji w Gminie miejskiej Kraków”, stanowi pilotaż programu "Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków w ramach nowej formuły kompleksowego wspomagania szkół"

 

Udział w programie jest drogą do podniesienia jakości pracy szkoły.

 

 

„Po angielsku, proszę…”  – program innowacyjny dla II etapu edukacyjnego.

 

Proponowana innowacja skierowana jest do uczniów II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej. Przewiduje 1 godzinę dodatkową w tygodniu z języka angielskiego w klasach IV-VI . Program dostosowany jest do wieku uczestników (9-13 lat). Zadania i stopień trudności są dostosowane do wieku i możliwości uczniów. Głównym celem innowacji jest zachęcenie uczniów do pracy z „żywym” językiem oraz wszechstronne rozwijanie podstawowych elementów znajomości języka obcego: czytania ze zrozumieniem, mówienia, pisania oraz słuchania.

 

 

Program innowacyjny dla I etapu edukacyjnego „Angielski to wspaniała zabawa”.

 

Proponowana innowacja skierowana jest do uczniów I etapu edukacyjnego szkoły podstawowej i przewiduje 1 godzinę dodatkową w tygodniu z języka angielskiego w klasach I-III. Założeniem innowacji jest, by nauka języka angielskiego nie kojarzyła się tylko z obowiązkiem  siedzenia w ławce szkolnej.  Lekcje  stworzą możliwość poznania języka angielskiego w sposób naturalny  poprzez zabawę, która jest podstawową formą aktywności dziecięcej. Pragniemy zachęcić dzieci do poszerzania umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz zmotywować ich do samodzielnej nauki przy pomocy wszechobecnych pomocy tj. programów komputerowych czy Internetu. Nadrzędnym celem tej innowacji jest przede wszystkim, by nauka języka angielskiego była dla uczniów przyjemnością, zabawą, poznaniem świata a nie była tylko nauką samą w sobie.