Konkurs plastyczny "Talerz pełen zdrowia"

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego pod hasłem „Talerz pełen zdrowia”

 

I. Celem konkursu jest:

 

II. Organizatorami konkursu są:

p. M. Cyganik, p. M. Piwowarska, p. W. Kubas.

 

III. Warunki uczestnictwa:

 

 

IV. Kryteria oceny jury:

Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:

I grupa: klasy I-II

II grupa: klasy III – IV

 

V. Termin oddawania prac:

 

VI. Rozstrzygniecie konkursu: