Projekt miejski #Ogarniam Życie

Projekt miejski #Ogarniam Życie

Nasza szkoła w tym roku szkolnym bierze udział w pilotażowym miejskim projekcie #Ogarniam Życie.
W ramach projektu odbędzie się konkurs na organizację działania prezentującego czynniki chroniące
zdrowie psychiczne i fizyczne. Działanie przygotowują uczniowie klas siódmych. Konkurs
organizowany jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Krakowie, ul. Siewna oraz
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Konkurs odbywać się będzie w terminie od 12.01.2023r. do
19.05.2023r. Do projektu przystąpiło 40 szkół podstawowych z Krakowa.
Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej oryginalnego działania, które będzie odwoływać się do
czynników wspierających zdrowie psychiczne i fizyczne wybranymi w oparciu o działalność instytucji.
Ponadto uczniowie klasy VII c, którzy są ambasadorami projektu zapoznają się z działaniami
prozdrowotnymi realizowanymi przez instytucje Gminy Miejskiej Kraków – partnerów projektu.
Naszym partnerem jest Wydział Wody i Klimatu.
W ramach projektu odbyło się spotkanie szkoleniowe dla trzech uczniów z samorządu szkolnego oraz
klasa VII c miała przeprowadzone warsztaty integracyjno – profilaktyczne dotyczące czynników
chroniących wspierających zdrowie fizyczne i psychiczne nastolatków.
Więcej informacji na temat projektu znajduje się na Portalu Edukacyjnym.