Małopolska Lekcja Enter

Sobota, 26 lutego 2022

Realizacja projektu ma na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, a także podniesienia kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).