Ojciec Leon Knabit

Sobota, 17 października 2015

 

Być z ludźmi i dla ludzi

To największe szczęście,

Jakie może człowiekowi

dostarczyć życie.

 

                                   

,,Spotkania w Sapiehówce”

 

       9 października 2015 r. gościliśmy w naszej szkole niezwykłego człowieka, przepełnionego wiarą i radością życia – ojca Leona Knabita.

       Spotkanie odbyło się w sali muzealno– multimedialnej poświęconej patronowi placówki ks.kard. A.S.Sapieże. Oprócz zbiorowości szkolnej uczestniczyli w nim zaproszeni dyrektorzy sąsiednich szkół.

      Podczas wspólnie spędzonych chwil ojciec przekazał nam cenne rady dotyczące życia, wiary i relacji z ludźmi. Podkreślił, iż ważnym aspektem egzystencji człowieka jest radość wypływająca z przekonania, iż ,,Bóg nas kocha, daje gwarancję, że ze wszystkimi problemami sobie poradzimy”.  Kluczowym natomiast, według ojca, w osiągnięciu szczęścia jest ,,zapomnieć o sobie, nabrać do siebie dystansu, nie absolutyzować swoich krzywd i cierpień”.

     Ciekawe opowieści ojca Leona Knabita, bogate w istotne przemyślenia, ale także pełne humoru i anegdot, skłoniły nas do refleksji, rozweseliły i napełniły pozytywnymi emocjami. Na zakończenie spotkania wyjątkowy gość dokonał pamiątkowego wpisu do zabytkowej już kroniki szkoły i złożył autografy w książkach poświęconych jego osobie pt. ,,Zakochany mnich”- zakupionych na potrzeby akcji charytatywnych.

     Rozmowy z benedyktynem z Tyńca, szczęśliwym zakonnikiem podkrakowskiego klasztoru, pozostaną w naszych wspomnieniach jako niezwykle wartościowe przepisy na radość życia.

 

 

olk3  olk4  olk5  olk2     olk1  olk8  olk6  olk7