Podziękowania dla ofiarodawców, darczyńców i sponsorów.

Piątek, 11 października 2013

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 156 w Krakowie  składa wszystkim ofiarodawcom serdeczne podziękowania za aktywne uczestnictwo w naszej Charytatywnej Imprezie Rodzinnej z cyklu „Spotkania w Sapiehówce”.

 

Dziękuję za wsparcie naszej akcji:

 

ks. kard. Stanisławowi Dziwiszowi, Metropolicie Krakowskiemu

ks.dr Czesławowi Sandeckiemu, Proboszczowi Parafii pw.Św.Judy Tadeusza

Panu Jackowi Majchrowskiemu, Prezydentowi Miasta Krakowa

Dziennikarzom TVP Kraków

Panu Dariuszowi Nowakowi, rzecznikowi KWP w Krakowie

Centru Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

Firmie "Animator"

Panu Pawłowi Bartusiowi

Pani Joannie Szeremecie z firmy FHU KARJO

Pani Elżbiecie Broś

Panu Mirosławowi Rembilasowi

Wszystkim rodzicom, którzy aktywnie włączyli się w organizację naszej Akcji

Nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym szkoły

 

 

W imieniu swoim oraz całej społeczności szkolnej chciałam bardzo gorąco podziękować

 

Pani Katarzynie Bieniek i Pani Marcie Marcinkowskiej

 

za przekazanie do Sali Muzealno- Multimedialnej SAPIEHÓWKA wylicytowanego zdjęcia naszego Patrona- ks. kard. A. S. Sapiehy, podarowanego na licytację przez ks. kard. Stanisława Dziwisza.