Podziękowanie Rodziców Nikoli.

Niedziela, 13 października 2013

 

Chcieliśmy podziękować szkole oraz dyrekcji za zorganizowanie pikniku, rodzicom którzy upiekli ciasta i tym co przyszli całymi rodzinami, telewizji TVP Kraków za włączenie się i udział w pikniku, Panu Prezydentowi Miasta Krakowa i ks. kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi  za przekazanie rzeczy do licytacji, klubowi TS Wisła Kraków SA za przekazanie koszulki z autografami oraz wszystkim służbom i ludziom, którzy brali udział w pikniku i dzielnie dopingowali.

                                                                     Z podziękowaniami:

                                                                     Monika i Daniel Sroka