Pola Nadziei

Piątek, 28 lutego 2014

 

"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."
                                                                        Jan Paweł II

 

 

 

 

„Pola Nadziei to coroczna kampania prowadzona przez Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie. Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei. Przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.” www.polanadziei.pl/

 

W październiku 2014 po  raz  dziesiąty  wzięliśmy udział w akcji sadzenia cebulek żonkili w ramach „Pól Nadziei”.                                                              

Realizując założenia tego programu, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły zakupili  cebulki żonkili, które zostały posadzone wokół naszej placówki.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi całej Społeczności Szkoły przeprowadzona kwesta przyniosła na rzecz Hospicjum św. Łazarza kwotę 823,13 zł.

 

Akcję „Pola Nadziei”  koordynuje p. Alina Lipiarz.