PROGRAMY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Czwartek, 27 października 2016

1.Innowacja pedagogiczna organizacyjno-metodyczna- Język angielski klasy 1-3 HAVE A GREAT TIME WITH ENGLISH!

2. Innowacja pedagogiczna organizacyjno-metodyczna- Język angielski klasy 4-6-„Rozwijanie umiejętności językowych ze szczególnym naciskiem na praktyczne zastosowanie języka obcego w życiu codziennym”.

3.Innowacja pedagogiczna język francuski dla dzieci z klas 1-4 „ JĘZYK FRANCUSKI NA WESOŁO”.

4.Innowacja logopedyczna   „Akademia poprawnej wymowy”- Stymulowanie rozwoju mowy u dzieci w wieku szkolnym poprzez ćwiczenia i zabawy logopedyczne.

5. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.-Ogólnopolski Konkurs „ Wielka Liga Czytelników”

6. Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa organizator KWP w Krakowie. Przez 7 lat –certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Obecnie staramy się o tytuł „LIDER PROJEKTU –Szkoła promująca Bezpieczeństwo”

7. Szkolne Koło PCK -będzie gromadziło uczniów chcących być WOLONTARIUSZAMI
 i brać udział w różnych Akcjach Charytatywnych

8. Nowoczesna Lekcja Oszczędzania SKO- PKO Bank Polski

9. Baltie - wdrożenie nauki programowania do edukacji formalnej- pilotaż

10. Mistrzowie Kodowania

11. Mały Mistrz

 

12. Program edukacyjny dla placówek oświatowych z Gminy Miejskiej Kraków  " Kino za baterie" klasy 1-3