"Projekt SPInKA"

Szanowni Rodzice!

Drodzy Uczniowie!

 

Kończąc szkołę podstawową stajecie wraz z rodzicami przed wyborem szkoły oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym etapem w życiu.

Na tym etapie, ważne jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej. Każdy uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje indywidualne, by móc dokonać prawidłowego wyboru. Bazując na zainteresowaniach oraz słabych i mocnych stronach, każdy z Was, powinien mieć możliwość realnej oceny własnych możliwości i ukierunkować się na wybór dalszego kształcenia oraz przygotować się do podjęcia decyzji o wyborze zawodu. Powinien tego dokonać przy wsparciu doradcy zawodowego, nauczycieli, rodziców.

Powołanie Szkolnych Punktów Informacji i Karier ma ułatwić szkołom wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Lider projektu, Województwo Małopolskie, przewidział utworzenie SPInEK jako działanie systemowe, obejmujące wszystkie zainteresowane szkoły gimnazjalne i podstawowe z terenu województwa. Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 10, Działania 10.2, Podziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Miejska Kraków jest Partnerem projektu, który na terenie miasta będzie realizować 57 gimnazjów szkół podstawowych .


Drodzy uczniowie i rodzice!

 

Od września 2018 r. rozpoczynamy rekrutację uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej do uczestnictwa w działaniach projektowych.

Uczniowie będą uczestniczyć w:

- warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego

- w konsultacjach indywidualnych kończących się przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania

- w Targach Edukacyjnych na Festiwalu Zawodów w Małopolsce (marzec 2019)

- innych formach działań przewidzianych w planie i harmonogramie.

 
Ważnymi uczestnikami procesu budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej są rodzice, stąd będziemy Państwa zapraszać na spotkania i konsultacje oraz zachęcać do podejmowania działań wspierających funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

Regulamin "SPInKA >>