Rowerowy Maj 2021

rmaj   link:   https://rowerowymaj.eu/

 

Kampania Rowerowy Maj       4.05- 24.05.2021

  

Startujemy!  

Rowery, hulajnogi, rolki, wrotki, deskorolki !

                                                                        

 
Tu możesz śledzić rankingi szkół, klas, uczestników:

 Rankingihttps://rowerowymaj.eu/krakow/#city-ranking

                                                                       

 

Nadal można zgłosić swój udział w Rowerowym Maju.  Każdego dnia trwania kampanii!!

                                                                             

 

Rejestracja aktywnych podróży:

 

  

 

(Rowerowy Maj - Zadania - Odpowiednia majowa data   np. 4 maja 2021 - Zgłoszenie przejazdu).

 

Każdego dnia przesyłamy zgłoszenie przejazdu.

 

 

rejestr

  

W przypadku, gdy szkoła funkcjonuje w trybie zdalnego nauczania, za aktywne podróże uznaje się przejazdy do dowolnego celu rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach, które trwają minimum 30 min.

 

  ruchrow

Pliki do pobrania:

 

 

Podstrona Krakowa - https://rowerowymaj.eu/krakow/

  

Rankingi - https://rowerowymaj.eu/krakow/#city-ranking

 

Ulotka dla rodzica - https://rowerowymaj.eu/wp-content/uploads/ulotka_dla_rodzicow.pdf

 

Regulamin: Regulamin RM (pdf)

 

Dla Rodziców:  https://rowerowymaj.eu/#main-for-parents

 

Zgoda Rodzica/Opiekuna (pobierz plik doc.):  indywidualna zgoda RM

                                     (pobierz plik pdf.):  indywidualna zgoda RM

 

 

  ruchrow

 

 

jest do uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych oraz pracowników szkół podstawowych/
przedszkoli z terenu Gminy Miejskiej Kraków.


2. Kampania organizowana jest przez Gminę Miejską Kraków (zwaną dalej Organizatorem Lokalnym)
w partnerstwie z Miastem Gdańsk (zwanym dalej Organizatorem Głównym).


3. Głównym celem Kampanii jest promowanie aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności, w tym
w szczególności komunikacji rowerowej.


4. Uczestnikiem Kampanii może być każdy przedszkolak/uczeń i pracownik zgłoszonej do udziału placówki.
5. Za aktywne podróże uznaje się przejazdy do szkoły lub przedszkola rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach, a także w przypadku dalszych odległości podróże komunikacją miejską łączone z aktywnymi podróżami, podwarunkiem, że dana placówka nie funkcjonuje w trybie zdalnego nauczania, odbyte od dnia 4 maja do dnia 24 maja 2021 roku (z wyłączeniem maksymalnie dwóch dni wolnych dla poszczególnej klasy).


6. W przypadku, gdy szkoła lub przedszkole funkcjonuje w trybie zdalnego nauczania, za aktywne podróże uznaje się przejazdy do dowolnego celu rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach, które trwają minimum 30 min.
7. Rejestracja aktywnych podróży prowadzona jest każdego dnia Kampanii poprzez odnotowanie przejazdu przy
nazwisku ucznia/dziecka w klasowym dzienniku rowerowym.


8. Za każdy przejazd uczestnik otrzymuje dwie naklejki: kwadratową do przyklejenia w książeczce rowerowej
i okrągłą do przyklejenia na plakat klasowy. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy placówka realizuje nauczanie zdalne.

 

9. Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: indywidualnym, klasowym oraz
w grupie uczestniczących w Kampanii placówek. Najaktywniejsi uczestnicy Kampanii w kategoriach
indywidualnej i klasowej zostają nagrodzeni.


rmaj