TAMA- warsztaty dla dzieci

TRAMPOLINA – wybij się w grupie!
WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE DLA DZIECI DOŚWIADCZAJĄCYCH TRUDNOŚCI

W SZKOLE

 

Warsztaty są przeznaczone dla uczniów klas IV – V oraz VI – VII, którzy doświadczają różnego rodzaju trudności w relacjach z rówieśnikami w szkole.
Cele:

- wchodzenia w relacje oparte na zaufaniu z rówieśnikami i dorosłymi,
- rozpoznawania, nazywania i adekwatnego wyrażania emocji,
- wyrażania swoich potrzeb i nieagresywnego komunikowania się,

 

Dla kogo?

 

Jeśli Twoje dziecko:

 

Twoje dziecko wiele zyska:

 

 

Czas trwania: cykl obejmuje 10 cotygodniowych spotkań trwających po 2 godziny oraz 2 godziny konsultacji dla rodziców (1 godzina konsultacji zgłoszeniowej i 1 godzina konsultacji podsumowującej).

 

Miejsce: Tama – Krakowskie Centrum Budowania Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Przemocy w Szkole przy Krakowskim Ośrodku Terapii na ul. Helclów 23a w Krakowie.

 

Grupy wiekowe i terminy:GRUPA WIEKOWA: dzieci z klas IV - V
TERMIN: wtorki w godz. 16:30 – 18:30 (od 3.10.2017)
PROWADZĄCY: terapeuci Krakowskiego Ośrodka Terapii i trenerzy Tamy – Krakowskiego Centrum Budowania Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Przemocy w Szkole

 

GRUPA WIEKOWA: dzieci z klas VI - VII
TERMIN: czwartki w godz. 16:30 – 18:30 (od 5.10.2017)
PROWADZĄCY:

Maksymalna liczebność grupy: 8 osób.

 

 

Konsultacja zgłoszeniowe: w celu umówienia się prosimy o kontakt z jednym z prowadzących grupę (dane poniżej). Konsultacje trwają do końca września 2017 r.
GRUPA WIEKOWA dzieci z klas IV-V
OSOBA KONTAKTOWA
Magdalena Michnowicz (magda.michnowicz@gmail.com) tel.: 602 842 208

 

GRUPA WIEKOWA dzieci z klas VI - VII
OSOBA KONTAKTOWA

Magdalena Wolańska (wolanska.magdalena@gmail.com) tel.: 504 103 049

 

UWAGA: Decyzja o udziale dziecka w TRAMPOLINIE będzie podjęta i przekazana rodzicom po konsultacji zgłoszeniowej. Grupa nie jest przeznaczona dla dzieci, które mają problemy z zachowaniami agresywnymi. Dla tych dzieci przygotowane są inne formy wsparcia oferowane w ramach Krakowskiego Ośrodka Terapii.