Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Niedziela, 29 października 2017

W roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu Wojewódzkiej Komendy Policji – Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa uzyskaliśmy certyfikat „Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

bezpieczeństwo

 

Działania dotyczące bezpieczeństwa dotyczyły obszarów związanych z:

Głównymi partnerami Szkoły w tym zakresie pozostaje Policja, Straż miejska, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Rada Dzielnicy XIV i parafialne koło Caritas.

2. W roku szkolnym 2016/2017 zgodnie z przedstawionym planem udało się zrealizować wszystkie założone działania.