Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa 2018/2019

Niedziela, 17 listopada 2019

1. Działania dotyczące bezpieczeństwa w roku szkolnym 2018/2019 w ramach Programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa dotyczyły obszarów związanych z:

Głównymi partnerami Szkoły w tym zakresie w roku szkolnym 2018/2019 były następujące instytucje: Policja, Straż miejska, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4 w Krakowie, Rada Dzielnicy XIV, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.

2. W roku szkolnym 2018/2019 zgodnie z przedstawionym planem udało się zrealizować większość założonych działań:

i cyberprzemocy.

w półfinale konkursu szkolna trzy osobowa drużyna zajęła 2 miejsce w Nowej Hucie,
a w finale uczniowie zajęli 3 miejsce w Krakowie.

klas IV w ramach warsztatów integracyjno – profilaktycznych.

Uczniowie wraz z wychowawcami zorganizowali szkolny dzień bez przemocy, mieli spotkania z policjantem na temat przemocy i cyberprzemocy, zorganizowali warsztaty dla uczniów poświęcone alternatywnym sposobom spędzania wolnego czasu. Sześć pięcioosobowych drużyn nakręciło filmiki związane z konstruktywnym radzeniem sobie z przemocą.

 

z obszaru technicznego i infrastruktury – została wyremontowana biblioteka szkolna, sala multimedialna z czytelnią oraz świetlica i korytarz. Zostały wymalowane kolejne sale lekcyjne i wymienione okna w sali nr 2. Zakupiono kamizelki odblaskowe dla uczniów klas I - III.

i bezpieczeństwo otoczenia szkoły.