Akcje charytatywne w I okresie 2019/2020

Piątek, 21 lutego 2020

Wolontariusze PCK w grudniu 2019 roku zbierali pieniądze w ramach akcji „Góra Grosza” dla Towarzystwa Nasz Dom na pomoc dzieciom przebywającym w opiece zastępczej. Udało się zebrać 700 zł (1623 monety i 2 banknoty – waga ok 50 kg), które zostały przesłane na pomoc dzieciom wychowywanym poza rodzinami biologicznymi.

W grudniu odbyła się świąteczna zbiórka żywności dla podopiecznych PCK w ramach akcji „Czerwonokrzyska gwiazdka”. Przekazaliśmy 4 duże pudełka żywności dla osób potrzebujących.

Z inicjatywy uczniów odbyła się w szkole zbiórka pomocy dydaktycznych dla przedszkola przy ul. Sołtysowskiej, które uległo spaleniu. Przekazane zostały dwa pudełka materiałów dydaktycznych potrzebnych w codziennej pracy przedszkola.

W grudniu wzięliśmy udział w akcji charytatywnej "Ciacho za ciacho". Zbieraliśmy książki, które później były sprzedawane na kiermaszu Dominikanów. Wspieraliśmy stowarzyszenie, którego podopiecznymi są kobiety, wraz z dziećmi, które stały się ofiarami handlu ludźmi, czy też prostytucji. Celem zbiórki było pokrycie kosztów wyjazdu terapeutyczno-integracyjnego dla matek i dla ich dzieci, aby mogły odciąć się nieco od smutnej rzeczywistości i spróbować zbudować na nowo relacje.


Kolejny raz braliśmy udział w akcji charytatywnej "Świąteczne Kartki Dobroczynnne".W dniach 2 i 3 grudnia nasi wolontariusze sprzedawali charytatywne kartki bożonarodzeniowe. Uzbieraliśmy 140,50 zł. Pieniądze zostały przekazane Stowarzyszeniu Sursum Corda, które niesie pomoc chorym i niepełnosprawnym, objętym pomocą programu "Na ratunek".

Nasza szkoła jak co roku włączyła się w pomoc dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasi szkolni wolontariusze uzbierali 981,46 zł. W tej edycji zbieraliśmy środki na zakup najnowocześniejszych  urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji.

Za zaangażowanie i hojność wszystkim serdecznie dziękujemy.