Akcje charytatywne w roku szkolnym 2021/22

Piątek, 25 lutego 2022

W naszej szkole działa Szkole Koło PCK. W tym roku szkolnym zgłosiło się 18 dzieci z klas IV – VIII do pracy charytatywnej na terenie szkoły. Członkowie koła otrzymują legitymację i opłacają roczne składki na potrzeby PCK. Włączamy się w akcje organizowane przez PCK.

W tym roku szkolnym przed świętami Boże Narodzenia zbieraliśmy produkty spożywcze, chemiczne
i kosmetyczne dla podopiecznych PCK w ramach akcji „Czerwonokrzyska Gwiazdka”. Dzięki hojności rodziców i uczniów naszej szkoły udało się przekazać jedenaście pudełek z darami dla PCK.

Wolontariusze PCK od 15.11.2021 r. do 20.12. 2021 r. zbierali drobne monety w ramach akcji „Góra Grosza” organizowanej przez Stowarzyszenie Nasz Dom. Obecnie uczniowie segregują i liczą znaczną ilość drobnych monet, które zostaną przekazane dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Rodzice uczniów klasy 8 b we współpracy ze szkołą zorganizowali grupę młodzieży chętnej do pracy. Uczniowie klasy 8 b wzięli udział jako wolontariusze w półmaratonie Cracovia.