Góra Grosza

Poniedziałek, 20 marca 2017

W dniach 28.11.2016 r. – 9.12.2016 r. wolontariusze naszej szkoły zbierali monety we wszystkich klasach dla Towarzystwa Nasz Dom.

Zebrano 567,80 zł (8372 monety). Pieniądze z akcji Góra Grosza zostały przekazane na wspieranie różnych form opieki zastępczej dla dzieci.

 

Dziękujemy za hojne wsparcie akcji Góra Grosza.