#SzkołaPamięta

sp41                              logo szkola pamieta

 

Program KATYŃ...ocalić od zapomnienia ma na celu uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej i zagwarantowanie im zbiorowej, pokoleniowej pamięci. Dęby Pamięci posadzono już w kilku państwach, między innymi USA, Rosji, Szwajcarii, Norwegii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie i Cyprze. Do tej pory posadzono ponad 4,5 tysiąca Dębów.

 

28.10.2022 uczniowie naszej szkoły pod opieka nauczycieli, odwiedzili miejsce, gdzie 5 października 2015 roku posadzono dwa Dęby Pamięci.

Jeden z nich poświęcony jest Aleksandrowi Gizelli, natomiast drugi - posterunkowemu Policji Państwowej Stanisławowi Ignatowiczowi, który był więźniem obozu NKWD w Ostaszkowie, następnie został zamordowany strzałem w tył głowy w Kalininie i pogrzebany w Miednoje.

Odwiedziliśmy to niezwykłe miejsce i w jesiennej zadumie wśród szeleszczących liści  poznawaliśmy nieznane karty historii i oddaliśmy cześć bohaterom.

 

Pamiątkowy głaz znajduje sie przy ulicy Bieńczyckiej w pobliży XVII LO.


Link do filmu o posterunkowym Policji Państwowej Stanisławie Ignatowiczu:  https://youtu.be/KHnf9utiJQ0

 

   sp1g11     sp21