Wyniki Sprawdzianu Kompetencji klas szóstych

 

rok szkolny 2015/16

 

 

 

Część I  (język polski, matematyka) – stanin 7

Część II (język angielski)  – stanin 7

 

 

 

Część I

 

Część II

 

j.polski

matematyka

razem

j.angielski

 

pkt

%

pkt

%

pkt

%

pkt

%

szkoła

15,7

78,7

12,7

53,6

28,5

71

31,9

79,8

gmina

15,8

79,2

13,6

68,2

29.5

74

33,5

83,7

powiat

15,8

79,2

13,6

68,2

29.5

74

33,5

83,7

województwo

14,7

73,3

11,6

58,2

26,3

66

29,3

73,3