Wyniki sprawdzianu uczniów klas VI - OKE

 

                 

SZKOŁA - wyniki

 

część I: j.polski - 79,5%; matematyka - 73,8%; śr. 76,65% -(stanin 8)

 

część II: j. angielski - 81,8% (stanin 6)

 

 

 

Rok

 

 

 2005 

 

 2006 

 

 2007 

 

 2008 

 

 2009 

 

 2010 

 

 2011 

 

 2012 

 

 2013 

 

 2014 

 

 2015

 

 Wyniki naszej  szkoły 

 

8

 

8

 

7

 

7

 

8

 

8

 

7

 

8

 

7

 

7

 

   8/6 

 

GRATULUJEMY!