Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2022/23

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków rozpoczyna się 1 marca 2022.

 

Również 1 marca 2022 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji Elemento https://krakow.elemento.pl

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły rekrutowane są na podstawie kryteriów okreslonych w Uchwałe NR LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa

Aby zapisać dziecko do szkoły, należy na stronie serwisu rekrutacyjnego Elemento wypełnić wniosek , nastepnie wydrukować go, podpisać i dostarczyć do szkoły (w zaklejonej kopercie). 

Innym sposobem zapisania dziecka do szkoły jest odręczne wypełnienie wniosku, podpisanie i dostarczenie do szkoły. Druk wniosku można pobrać z sekretariatu szkoły lub ze strony Elemento.

 

Wnioski powinny być podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych.

 

 

TERMINARZ REKRUTACJI

 

 

 

01.03.2022r. - 31.03.2022r.

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców (godz. 9.00), wprowadzanie wniosków przez elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców,  przyjmowanie wniosków w szkołach w godzinach pracy Sekretariatu Szkoły.  Elektroniczny serwis rekrutacyjny działa od 02.03 (godz. 8:00) do 31.03 (godz. 16:00).

 

01.03.2022r. - 01.04.2022r.

Weryfikacja wniosków przez szkołę - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

 

29.04.2022r. godz. 09.00

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych).

 

04.05.2022r. - 13.05.2022r.

Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia - składanie oświadczeń w godzinach pracy Sekretariatu Szkoły.

 

16.05.2022r. godz. 12:00

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc.

Rekrutacja uzupełniająca

17.05.2022r. - 24.05.2022r.

Rekrutacja uzupełniająca - przyjmowanie wniosków w szkołach w godzinach pracy Sekretariatu Szkoły (jedynie w formie papierowej).

 

17.05.2022r. - 25.05.2022r.

Rekrutacja uzupełniająca - weryfikacja wniosków przez szkoły - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

 

10.06.2022r. godz. 9:00

Rekrutacja uzupełniająca - ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych).

 

13.06.2022r. - 17.06.2022r.

Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli przyjęcia - składanie pisemnych oświadczeń w godzinach pracy Sekretariatu Szkoły.

 

20.06.2022r. godz. 9:00

Rekrutacja uzupełniająca - ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc.